Franchising – čo to je, aké druhy existujú, ponuky

Franchising sa stal mocnou silou vo svete biznisu a ponúka cestu k podnikaniu, ktorá spája nezávislosť vlastníctva malého podniku s podporou a zdrojmi zavedenej značky. Franchising zahŕňa širokú škálu odvetví, od gigantov rýchleho občerstvenia, ako je McDonald’s, až po butikové fitnes štúdia a upratovacie služby.


Obsah článku


Čo je franšíza?

Význam slova franšíza má pôvod v francúzskom výraze „franchise“, ktorý znamená „sloboda“ alebo „privilegium“. V obchodnom kontexte sa však význam franšíza používa na označenie obchodného modelu, v ktorom sa franšízor (dávateľ franšízy) dohodne s franšízantom (príjemca franšízy), ktorým umožní používať jeho obchodné meno, obchodnú koncepciu a podporu za stanovených podmienok.

V podstate je franchising obchodný model, v ktorom poskytovateľ franchisingu poskytuje licenciu na svoju značku, výrobky a prevádzkové know-how nadobúdateľovi franchisingu.

Nadobúdateľ franchisingu potom prevádzkuje svoj vlastný podnik s použitím značky a obchodného modelu poskytovateľa franchisingu, zvyčajne na základe vopred stanovenej zmluvy, v ktorej sú uvedené práva, povinnosti a finančné podmienky.

Táto dohoda umožňuje franšízantom využiť úspech a povesť zavedenej značky a zároveň profitovať z priebežnej podpory a školení poskytovaných poskytovateľom franšízy. Porozumieť tomu, čo je franšíza je teda pomerne jednoduché.

Poskytovanie značky a know-how samozrejme nie je zadarmo. Prevádzkovateľ franšízy platí poskytovateľovi určité poplatky alebo percento z tržieb. Podmienky musia byť zakotvené v zmluve. Ide o časté nápady na podnikanie nielen pre začínajúcich podnikateľov.

Je to dostupná možnosť pre začínajúcich podnikateľov s rôznym vzdelaním a záujmami. Ako funguje koncept franchisingu, aké sú jeho výhody, výzvy a dôvody? Prečo je stále obľúbenou voľbou podnikateľov na celom svete?

Druhy franšízy

Franchising môže nadobúdať rôzne formy a štruktúry v závislosti od konkrétneho obchodného modelu a odvetvia. Tu sú niektoré z najbežnejších druhov franchisingu:

 • Produktová franšíza: V tomto type franšízy franšízant dostáva právo distribuovať a predávať produkty pod určitou značkou alebo obchodným menom. Tento model sa často používa v odvetviach ako maloobchod, potraviny, automobilový priemysel a spotrebná elektronika.
 • Franšíza služieb: Pri služobnej franšíze franšízant dostáva právo poskytovať určité služby pod obchodným menom alebo značkou franšízora. Tento model sa vyskytuje v odvetviach ako stravovanie, cestovný ruch, účtovníctvo, upratovanie a záhradná starostlivosť.
 • Výrobná franšíza: V tomto type franšízy franšízant prevádzkuje výrobné zariadenie alebo výrobnú linku na výrobu určitých výrobkov pod obchodným menom alebo značkou franšízora. Tento model sa používa v odvetviach ako potravinárstvo, nápoje, farmaceutický priemysel a výroba spotrebného tovaru.
 • Regionálna franšíza: Tento typ franšízy umožňuje franšízantom prevádzkovať viacero jednotiek v určitom geografickom regióne. Tento model sa používa na rozvoj franšízovej siete v konkrétnom trhovom segmente.
 • Master franšíza: Master franšíza je forma franšízy, kde franšízant (master franšízant) získava práva na predaj franšíz v určitom geografickom regióne alebo krajine. Master franšízant potom prevádzkuje franšízy v rámci svojho územia a zodpovedá za ich podporu a rozvoj.
 • Podľa typu franchisora: Niektoré franšízové systémy môžu byť vlastnené a prevádzkované jednotlivcami alebo malými podnikmi (nezávislými franšízantmi), zatiaľ čo iné môžu patriť korporátnym spoločnostiam (korporátnym franšízorom).

Každý typ franšízy má svoje vlastné výhody a obmedzenia a je dôležité, aby potenciálni franšízanti pochopili rozdiely medzi nimi a vybrali si ten, ktorý najlepšie vyhovuje ich obchodným cieľom a schopnostiam.

V podstate je franchising obchodný model, v ktorom poskytovateľ franchisingu poskytuje licenciu na svoju značku, výrobky a prevádzkové know-how nadobúdateľovi franchisingu.

Výhody a nevýhody franšízy

Franšízový model podnikania prináša svoje vlastné výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť pred vstupom do franchise. Nižšie sú uvedené niektoré z hlavných výhod a nevýhod franšízového modelu:

Výhody franchise:

 • Zavedená značka a obchodný model: Franchisori poskytujú franšízam prístup k už zavedenej značke a osvedčenému obchodnému modelu. To môže viesť k vyššej úrovni dôvery spotrebiteľov a znižovať riziko spojené s prevádzkovaním nového podniku.
 • Podpora a tréning: Franchisori zvyčajne poskytujú podporu v oblasti marketingu, prevádzkových postupov a manažmentu. Môžu ponúkať aj tréning pre nových franšízantov, čím sa znižuje čas potrebný na získanie potrebných zručností a znalostí.
 • Ekonomické výhody: Franchisori môžu mať vyjednané zľavy na nákup materiálov, zariadenia a iných potrebných vecí pre svoje franšízy. To môže viesť k nižším nákladom na prevádzku a zvyšovať ziskovosť franšízy.
 • Rýchlejšia expanzia: Pre franšízantov môže byť expanzia pomocou franšízy rýchlejšia a menej nákladná ako budovanie nového podniku od základov. To môže umožniť rýchlejší rast a väčšiu pokrytosť trhu.

Nevýhody franchise:

 • Vysoké počiatočné náklady: Franšíza môže byť spojený s vysokými počiatočnými nákladmi, ktoré zahŕňajú poplatky za franšízu, vstupné investície a ďalšie náklady. Môže byť potrebná pôžička pre podnikateľov.
 • Obmedzená kontrola: Aj keď franšízy majú prístup k zavedenému obchodnému modelu, môžu byť obmedzené v možnostiach prispôsobovať sa miestnym trhom a potrebám zákazníkov. To môže viesť k frustrácii a nespokojnosti franšízantov.
 • Závislosť od franšízora: Franšízanti sú výrazne závislí od svojich franšízorov. Ak franšízor zlyhá alebo sa dostane do ťažkostí, môže to mať negatívny vplyv na franšízový podnik.
 • Royalty a ďalšie poplatky: Okrem počiatočných poplatkov franšízy franšízanti často platia pravidelné royalty a ďalšie poplatky za používanie obchodného mena a podporu franšízora. Tieto náklady môžu znižovať ziskovosť franšízy.

Pri rozhodovaní o vstupe do franšízového modelu je dôležité dôkladne zvážiť všetky tieto faktory a získať podrobné informácie o franšízovej príležitosti a franšízovom systéme. Franšíza totiž nemusí byť vhodná pre každého podnikateľa.

Franchising ponuky

Ponuky franšízového podnikania sú široké a zahŕňajú rôzne odvetvia a typy podnikania. Tu je niekoľko príkladov pre franchising ponuky, ktoré sú populárne a rozšírené:

 • Potraviny a nápoje: Franchisingové možnosti v oblasti potravín a nápojov sú veľmi rozšírené, od rýchleho občerstvenia po kaviarne, reštaurácie a donáškové služby. Príklady zahŕňajú franšízové reťazce ako McDonald’s, Subway, Starbucks, Pizza Hut a mnoho ďalších.
 • Malé obchody a služby: Maloobchodné franšízy ponúkajú možnosti v oblasti detailných predajní, ako aj služieb ako čistenie, údržba domácnosti, remeselné dielne a drobné opravy. Príklady zahŕňajú franšízy ako The UPS Store, 7-Eleven, MaidPro a Chem-Dry.
 • Fitness a zdravie: Fitness franšízové možnosti sú populárne kvôli rastúcemu dopytu po wellness službách. Tieto zahŕňajú fitnescentrá, cvičenia na báze tried, alebo aj poradenské služby. Príklady zahŕňajú franšízy ako Anytime Fitness, Orangetheory Fitness a Planet Fitness.
 • Edukácia: Franšízové podniky v oblasti vzdelávania sú tiež veľmi rozšírené. Tieto zahŕňajú jazykové školy, doučovacie služby, a výchovno-vzdelávacie centrá pre deti. Príklady zahŕňajú Kumon, Mathnasium, a The Goddard School.
 • Automobilový priemysel: V automobilovom priemysle sa franšízové možnosti týkajú servisu, údržby, čistenia a opráv. Príklady zahŕňajú franšízy ako Meineke Car Care Centers, Jiffy Lube a Midas.
 • Pohostinstvo a ubytovanie: Ubytovacie služby ako hotely, motely a hostely sú tiež k dispozícii prostredníctvom franšízového modelu. Príklady zahŕňajú franšízy ako Hilton, Marriott, Holiday Inn a Choice Hotels.

Toto sú len niektoré z mnohých franšízových ponúk dostupných na trhu. Rozmanitosť franšízových možností umožňuje podnikateľom nájsť franšízovú príležitosť, ktorá najlepšie zodpovedá ich záujmom, skúsenostiam a finančným prostriedkom.

Okrem týchto faktorov by však mal zvážiť aj aspekt spoločensky zodpovedného podnikania.

Pred vstupom do franšízového dohovoru je však dôležité dôkladne preskúmať a porozumieť všetkým aspektom franšízového podnikania.

Franchisingové možnosti sú veľmi rozšírené, od rýchleho občerstvenia po kaviarne, reštaurácie a donáškové služby. Príklady zahŕňajú reťazce ako McDonald’s, Subway, Starbucks, Pizza Hut a mnoho ďalších.

Pre koho je vhodné podnikanie v oblasti franšízy?

Podnikanie v oblasti franšízy môže byť vhodné pre rôzne typy jednotlivcov a podnikateľov v závislosti od ich cieľov, schopností a preferencií. Tu sú niektoré typy ľudí, pre ktorých je franšíza atraktívna možnosť:

 • Začínajúci podnikatelia: Pre ľudí, ktorí sa chcú stať podnikateľmi, ale majú obavy z rizika a neistoty spojených s vlastným podnikaním, môže byť franšíza atraktívnou voľbou. Získavajú podporu a osvedčený obchodný model od franšízora, čo im môže uľahčiť začiatky v podnikaní.
 • Skúsení manažéri: Manažéri so skúsenosťami v oblasti riadenia a prevádzky môžu nájsť vo franšízovom modeli príležitosť na vlastné podnikanie, pričom využijú svoje schopnosti na úspešnú prevádzku franšízy.
 • Investori: Pre ľudí, ktorí hľadajú možnosť investovať do podnikania, môže franšíza ponúknuť atraktívnu investičnú príležitosť s nízkym rizikom v porovnaní s niektorými inými formami investovania.
 • Lokálni podnikatelia: Franšízy často poskytujú možnosť prevádzkovať podnik na miestnej úrovni, čo môže byť vhodné pre podnikateľov s poznatkami o miestnom trhu a komunite.
 • Podnikatelia so záujmom o konkrétny odvetvový segment: Pre ľudí so špecifickým záujmom o určité odvetvie (napríklad stravovanie, maloobchod, zdravotná starostlivosť) môže byť franšíza ideálnou príležitosťou na vstup do tohto odvetvia s podporou a know-how franšízora.
 • Podnikatelia so záujmom o medzinárodné obchodovanie: Pre tých, ktorí majú záujem o medzinárodné podnikanie, môže byť master franšíza atraktívnou možnosťou, pretože umožňuje prevádzkovanie franšízy v konkrétnej krajine alebo regióne.

V každom prípade je dôležité, aby potenciálni franšízanti dôkladne preskúmali možnosti franšízového modelu a zvážili ich v súvislosti so svojimi cieľmi, zručnosťami a zdrojmi. Je tiež dôležité získať podrobné informácie o konkrétnej franšíze a porozumieť jej podmienkam a požiadavkám pred podpisom franšízovej zmluvy.