Benefity pre zamestnancov – výhody v práci

benefity pre zamestnancov

Benefity pre zamestnancov sú rôzne bonusy a výhody, ktoré im firma poskytuje nad rámec mzdy a zákonných nárokov. Môžu mať finančnú (príspevok na stravovanie, doprava do práce) alebo nefinančnú (flexibilný pracovný čas, firemné akcie) podobu.

Hlavným cieľom týchto benefitov je prilákať a udržať si talentovaných a lojálnych zamestnancov, zlepšiť ich motiváciu a produktivitu, a posilniť firemnú kultúru.


Obsah článku


Aké benefity pre zamestnancov existujú?

Existuje široká škála benefitov pre zamestnancov, ktoré je možné rozdeliť do dvoch kategórií:

Finančné benefity:

 • Príspevok na stravovanie: Stravenky, príspevok na obed v závodnej jedálni, gastrolístky.
 • Doprava do práce: Príspevok na dopravu, firemná doprava, parkovacie miesto.
 • Príspevok na penzijné sporenie: Zamestnávateľ môže prispievať na III. pilier dôchodkového sporenia. Do 2. piliera si prispeva každý jedinec sám.
 • Príspevok na životné poistenie: Zamestnávateľ môže hradiť časť poistného na životnú poistku, napr. aj životné poistenie so sporením.
 • Príspevok na bývanie: Zamestnávateľ môže prispievať na náklady na bývanie.
 • Bonusy za výkon: Finančné odmeny za dosiahnuté ciele, provízie z predaja.
 • 13. a 14. plat: Niektoré firmy vyplácajú svojim zamestnancom aj mimoriadne platy.

Nefinančné benefity:

 • Flexibilný pracovný čas: Možnosť upraviť si pracovný čas podľa vlastných potrieb.
 • Práca z domu: Možnosť pracovať z domu aspoň časť pracovného týždňa.
 • Dovolenka navyše: Zamestnávateľ môže poskytovať svojim zamestnancom viac dní dovolenky, ako je zákonom stanovené.
 • Sick days: Možnosť čerpať platené voľno v prípade choroby.
 • Firemné akcie: Vianočný večierok, teambuildingové aktivity, firemné športové dni.
 • Vzdelávanie a rozvoj: Možnosť absolvovať kurzy a školenia, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu.
 • Zdravotné benefity: Príspevok na preventívne prehliadky, príspevok na športové aktivity, firemné fitnesscentrum.
 • Možnosť kariérneho rastu: Firma podporuje vzdelávanie a rozvoj svojich zamestnancov a ponúka im možnosti kariérneho rastu.
 • Firemná kultúra: Otvorená a priateľská firemná kultúra, ktorá podporuje tímového ducha a vzájomnú úctu.

Okrem týchto bežných benefitov existujú aj rôzne špecifické benefity, ktoré ponúkajú len niektoré firmy. Napríklad:

 • Firemné auto: Možnosť využívať firemné auto aj na súkromné účely.
 • Príspevok na škôlku: Zamestnávateľ môže prispievať na náklady na materskú škôlku.
 • Príspevok na opatrovanie: Zamestnávateľ môže prispievať na náklady na opatrovanie chorého člena rodiny.
 • Služobný mobilný telefón: Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi mobilný telefón aj na súkromné účely.
 • Možnosť stravovania v závodnej jedálni: Zamestnávateľ môže ponúkať svojim zamestnancom stravovanie v závodnej jedálni za zvýhodnené ceny.
 • Firemné benefity pre deti: Zamestnávateľ môže ponúkať benefity pre deti zamestnancov, ako napríklad letný tábor alebo darčeky na Vianoce.

Výber benefitov by mal vychádzať z potrieb a preferencií zamestnancov, ako aj z možností a stratégie firmy. Niektoré benefity sú univerzálne a obľúbené (stravovanie, dovolenka navyše), iné sú špecifické pre určité odvetvia alebo typy firiem (firemné auto, príspevok na šport).

Dôležitá je aj komunikácia benefitov smerom k zamestnancom. Firma by mala jasne a transparentne informovať o tom, aké benefity ponúka, aké sú podmienky ich získania a ako ich môžu zamestnanci využiť.

Benefity pre zamestnancov sú dôležitou súčasťou moderného HR manažmentu. Investícia do kvalitných benefitov sa firme mnohonásobne vráti v podobe spokojných, produktívnych a lojálnych zamestnancov.

Benefity pre zamestnancov je možné rozdeliť do dvoch kategórií: Finančné a nefinančné

Motivujú zamestnanecké benefity pracovníkov?

Áno, zamestnanecké benefity dokážu motivovať pracovníkov a priniesť firme viacero výhod. Štúdie a prieskumy ukazujú, že benefity:

 • Zvyšujú morálku a lojalitu: Zamestnanci, ktorí sa cítia oceňovaní a o ktorých sa firma stará, sú k firme lojálnejší a menej často menia prácu.
 • Zlepšujú produktivitu: Spokojní a motivovaní zamestnanci sú ochotní pracovať s väčším nasadením a dosahujú lepšie výsledky.
 • Posilňujú employer branding: Atraktívna ponuka benefitov robí firmu atraktívnejšou pre uchádzačov o prácu a umožňuje firme prilákať talentovaných ľudí.

Typy zamestnaneckých benefitov, ktoré najviac motivujú:

 • Finančné benefity: Príspevok na stravovanie, doprava do práce, 13. a 14. plat, bonusy za výkon.
 • Nefinančné benefity: Flexibilný pracovný čas, práca z domu, firemné akcie, vzdelávanie a rozvoj, zdravotné benefity, možnosť kariérneho rastu.

Nie všetky benefity motivujú všetkých zamestnancov rovnako. Dôležité je zistiť, aké benefity sú pre daných zamestnancov najdôležitejšie. Ponuka benefitov by mala byť pestrá a reflektovať rôzne potreby.

Firmy s atraktívnou ponukou benefitov sú na trhu práce konkurencieschopnejšie.

Zamestnanecké benefity sú dôležitým nástrojom motivácie a odmeňovania zamestnancov. Dobre nastavený systém benefitov môže firme priniesť viacero výhod a prispieť k jej úspechu.

Zamestnanecké benefity motivujú pracovníkov a prinášajú firme výhody.

Multisport karta SK ako benefit od zamestnávateľa

MultiSport karta SK je obľúbený benefit, ktorý umožňuje zamestnancom bezplatný vstup do rôznych športových zariadení a na rôzne aktivity. Ponúka široký výber aktivít, z ktorých si každý zamestnanec môže vybrať to, čo ho baví.

Výhody MultiSport karty pre zamestnancov:

 • Zlepšenie fyzickej a psychickej kondície: Šport pomáha zlepšiť zdravie, znížiť stres a zvýšiť energiu.
 • Zvýšenie motivácie a produktivity: Spokojní a zdraví zamestnanci sú produktívnejší a dosahujú lepšie výsledky.
 • Zlepšenie work-life balance: Šport pomáha zamestnancom lepšie zvládať stres a nájsť rovnováhu medzi prácou a súkromným životom.
 • Posilnenie tímového ducha: Spoločné športové aktivity posilňujú tímového ducha a zlepšujú spoluprácu medzi kolegami.

MultiSport karta SK je univerzálny benefit, ktorý je vhodný pre firmy rôznych veľkostí a pôsobiacich v rôznych odvetviach. Je to efektívny nástroj na motiváciu a odmeňovanie zamestnancov, ako aj na zlepšenie ich zdravia a pohody.

Patrí pitný režim od zamestnávateľa k zamestnaneckým benefitom?

Pitný režim sa vníma ako základná potreba a nie ako benefit. Zamestnávateľ má zákonnú povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom pitný režim.

To znamená, že zamestnávateľ je povinný poskytovať svojim zamestnancom pitnú vodu v dostatočnom množstve a v takej kvalite, aby bola zdravotne nezávadná. Zamestnávateľ môže túto povinnosť splniť rôznymi spôsobmi, napríklad:

 • Zariadením dávkovačov na vodu na pracovisku.
 • Poskytovaním balenej pitnej vody.
 • Umožnením zamestnancom, aby si naplnili fľaše z vodovodu.

Zamestnávateľ nie je povinný poskytovať zamestnancom sladené nápoje. Môže sa tak však rozhodnúť, a to buď ako benefit alebo za úhradu.

Poskytovanie pitného režimu nad rámec zákonných požiadaviek zo strany zamestnávateľa sa môže vnímať ako benefit. Napríklad:

 • Poskytovanie chladenej pitnej vody v automatoch.
 • Poskytovanie ochutených nealkoholických nápojov.
 • Poskytovanie príspevku na nákup pitnej vody.

Dodržiavaním týchto povinností môže zamestnávateľ prispieť k zlepšeniu zdravia a pohody svojich zamestnancov, a tým aj k zvýšeniu ich produktivity a motivácie.

Ktoré benefity zamestnanci oceňujú najviac?

V dnešnej dobe je skutočne veľký dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch, a preto sa firmy musia snažiť prilákať a udržať si tých najlepších. Okrem atraktívnych platov a príležitostí na kariérny rast a rozvoj existuje mnoho iných benefitov, ktoré môžu byť pre zamestnancov veľmi dôležité a motivujúce.

Každý zamestnanec má odlišné potreby a očakávania, avšak existujú určité benefity, ktoré sú pomerne univerzálne a najčastejšie sú hodnotené a oceňované zamestnancami.

 • Jedným z najdôležitejších benefitov, ktoré zamestnanci oceňujú, je flexibilita pracovných podmienok. Životné situácie sa môžu meniť a zamestnanci potrebujú flexibilný pracovný čas, ktorý im umožní zladiť svoju prácu s rodinou, záujmami a osobnými potrebami.
 • Práca z domu alebo tzv. home office sa stala obľúbeným benefitom, ktorý ponúka zamestnancom možnosť pracovať pohodlnejšie a efektívnejšie z pohodlia vlastného domova.
 • Ďalším dôležitým benefitom, ktorý zamestnanci ocenia, je možnosť vzdelávania a rozvoja. Firmy, ktoré investujú do odborného a osobnostného rastu svojich zamestnancov, ukazujú, že im záleží na ich kariérnom úspechu a dlhodobom vzťahu. Školenia, kurzy a mentorstvo vytvárajú príležitosti na získavanie nových vedomostí a zručností, ktoré môžu zamestnancov posunúť na vyššiu úroveň a zároveň im pomôcť dosiahnuť svoje kariérne ciele.
 • Veľmi významným benefitom, ktorý zamestnanci ocenia, je vyvážený pracovný život. Stres a vyčerpanosť z práce môžu byť veľmi nebezpečné nielen pre zdravie, avšak aj pre efektivitu a spokojnosť zamestnanca. Preto sa stále viac firiem snaží ponúknuť svojim zamestnancom pracovné prostredie, ktoré podporuje ich blaho a odpočinok.

To môže zahŕňať napríklad možnosť cvičiť alebo zvýhodnené vstupenky do fitnescentier, masáže na pracovisku alebo flexibilné voľno, ktoré môže zamestnanec využiť na oddych a zregenerovanie.

Každá firma má odlišné možnosti a zdroje pre poskytovanie benefitov svojim zamestnancom. Je preto dôležité, aby sa vedenie firmy snažilo pochopiť potreby a očakávania svojich zamestnancov a prispôsobilo svoju ponuku benefít podľa nich.

Nielenže to pomáha prilákať a udržať si najkvalifikovanejších zamestnancov, avšak zároveň posilňuje vzťahy medzi zamestnancami a firmou, čo má pozitívny vplyv na celkový úspech a výkonnosť firmy.