Najlepšie platené práce na Slovensku

najlepšie platené práce

V dnešnej dynamicky sa meniacej spoločnosti je rozhodujúce nájsť si nie len zamestnanie, ale aj kariérnu dráhu. Takú, ktorá uspokojí nie len vášne človeka, ale aj jeho finančnú stabilitu. Avšak hľadanie najlepšie platených prác (nielen) na Slovensku môže byť niekedy náročné.

Aké sú teda najlepšie platené pozície a najlepšie povolania pre ženy?

Analýza najlepšie platených prác

Mzdy zohrávajú kľúčovú úlohu v hodnotení atraktívnosti a prestíže pracovných pozícií. Tieto hodnoty nie sú len odrazom individuálnych záujmov, ale aj ukazovateľom spoločenského postavenia a profesionálneho úspechu.

Analýza najlepšie platených prác poskytuje hlbší pohľad na povolania, ktoré nie sú len odborne náročné, ale taktiež ponúkajú výnimočné finančné ohodnotenie.

V rámci tohto prieskumu je potrebné preskúmavať odvetvia, v ktorých sa nachádzajú práce s najvyššími platmi, s dôrazom na aspekty ako manažérska zodpovednosť, technologická vyspelosť a odborná zručnosť. Súčasný dynamický vývoj pracovného trhu robí z týchto oblastí hnacú silu inovácií a súčasne vytvára nové štandardy v odmeňovaní pracovníkov.

Cieľom tejto analýzy je ponúknuť detailný pohľad na najlepšie platené práce a odhaliť tajomstvá, ktoré sú s nimi spojené. Ako sa vyvíjajú v kontexte rastúcej konkurencie a ako prispievajú k ekonomickým trendom? Ktoré pracovné pozície sú dnes nielen atraktívne, ale aj finančne lukratívne?

Dobre platené práce a mzdy v európskych krajinách

Platové ohodnotenie pracovných pozícií je neoddeliteľným faktorom pri hodnotení atraktívnosti zamestnania. Štatistický úrad Eurostat vydal prehľad priemerných platov v európskych krajinách za rok 2022. Pričom zisťuje, že priemerná mzda v rámci Európskej únie dosahuje výšku približne 2793 eur mesačne.

Z pohľadu tohto rebríčka sa Slovenská republika umiestňuje na konci škály. Medzi členskými štátmi Európskej únie vedie v tejto oblasti Luxembursko, kde priemerná mesačná mzda pri plnom úväzku dosahuje približne 6021 eur.

Na opačnom konci rebríčka je Bulharsko, kde priemerná mesačná mzda stagnuje na úrovni 862 eur. Uvedené čísla sú však priemerné hodnoty a jednotlivci môžu zarobiť aj výrazne viac alebo menej než túto priemernú sumu.

Slovensko sa v tomto porovnaní umiestňuje na 6. mieste od konca, s priemernou mesačnou mzdou 1347 eur. Mnohí zamestnanci sa preto zamýšľajú nad otázkou: „Ako požiadať o zvýšenie mzdy?“

Tabuľka nižšie poskytuje prehľad o priemerných platoch v jednotlivých krajinách EÚ:

PozíciaŠtátPriemerná mzda (eur)
1.Luxembursko6021
2.Dánsko5272
3.Írsko4196
4.Belgicko4060
5.Rakúsko4026
6.Švédsko3911
7.Nemecko3700
8.Fínsko3599
9.Francúzsko3345
10.Taliansko2496
21.Slovensko1347
22.Grécko1323
23.Poľsko1203
24.Rumunsko1083
25.Maďarsko1052
26.Bulharsko862

Home office a jeho výhody

Počas globálnej pandémie nadobudla na dôležitosti aj možnosť práce z domu. Táto forma zamestnania ponúka nielen väčšiu flexibilitu, ale aj potenciálne výhody pre zamestnancov aj zamestnávateľov.

S nástupom technologických nástrojov, ako sú videokonferencie a cloud computing, sa otvárajú nové možnosti pre efektívnu prácu mimo tradičného kancelárskeho prostredia.

V tejto súvislosti sa práca na diaľku stala významným fenoménom, ktorý neprináša len ekonomické výhody, ale aj pozitívny dopad na pracovný a súkromný život jednotlivcov.

Umožňuje lepšiu rovnováhu medzi povinnosťami a záujmami, redukuje stres spojený s dochádzaním do práce a otvára príležitosti pre inkluzívnejšie pracovné prostredie.

najlepšie platené práce
Ukazuje sa, že prechod na model práce z domu môže prispieť k zvýšenej produktivite, nižšej fluktuácii a úsporám nákladov v organizáciách.

Najlepšie platené práce na Slovensku

Rozdiel medzi tými, ktorí si z výplaty môžu dovoliť aj luxusné vychytávky a tými, ktorí bojujú s každým eurom je priepastný. Štúdia portálu Platy.sk ponúka pohľad na najlepšie platené a najhoršie odmeňované pozície na pracovnom trhu na Slovensku.

PoradieOblasťPriemerný plat (eur)Top pozície
1Vrcholový manažment3 967Country director (až 7 420 eur), Generálny riaditeľ (cez 10 tisíc eur)
2Informačné technológie2 385Cloud špecialista (až 5 100 eur), Programátor (nad 4-tisíc eur)
3Manažment2 297Vedúci právneho oddelenia (až 5 500 eur)
4Leasing2 259Vedúci leasingového oddelenia (až 6-tisíc eur)
5Právo a legislatíva1 939Advokát (vyše 5-tisíc eur)
6Telekomunikácie1 831Dizajnér telekomunikačných sietí (až do 3 758 eur), Špecialista stratégie siete (až do 4 126 eur)
7Bankovníctvo1 808Trader (až 5 tisíc eur)
8Technika, rozvoj1 753Inžinier geografických informačných systémov (až 3 tisíc eur)
9Farmaceutický priemysel1 686Monitor klinických štúdií (až 3 tisíc eur)
10Manažment kvality1 648Špecialista ISO
11Marketing, reklama, PR1 635Marketingový riaditeľ (až do 2 500 eur)
12Baníctvo, hutníctvo1 635Baník (až do 2 500 eur)
13Stavebníctvo a reality1 629Stavebný inžinier (až do 2 300 eur)
14Bezpečnosť a ochrana1 599Bezpečnostný špecialista (až do 2 300 eur)
15Ľudské zdroje a personalistika1 584HR business partner (až 2 300 eur)
Top pozície sú uvedené s maximálnymi odhadmi platov.

Pre zaujímavosť, medzi nevýhody osobného bankrotu sa radia dlhodobé finančné ťažkosti a nižšia schopnosť získať niektoré z najlepšie platených pozícií. Následky finančných problémov môžu výrazne obmedziť profesionálne možnosti a dosahovanie vyšších príjmov.

Pri hľadaní vhodnej pracovnej pozície netreba zabúdať na správne napísany a formulovaný sprievodný list k životopisu.

Najhoršie platené pozície

Naopak, najmenej na Slovensku podľa analýzy zarábajú asistenti v škôlkach, zamestnanci v cestovnom ruchu a zamestnanci v oblasti textilného priemyslu. Platy na Slovensku v spomínanom sektore sa pohybujú na úrovni minimálnej mzdy.  

Asistent/-ka vychovávateľa/-ky v škôlke700 eur
Strihač/-ka textilu807 eur
Krajčír/-ka820 eur
Pokladník/-íčka823 eur
Opatrovateľ/-ka831 eur
Plavčík/-íčka845 eur
Izbová služba849 eur
Vrátnik/-ička, informátor/-ka850 eur

Rozdiely v platových ohodnoteniach sú výrazné nielen medzi odvetviami, ale aj v rôznych regiónoch Slovenska. Napríklad, generálni riaditelia v Bratislavskom kraji si môžu užívať priemerný plat takmer 7-tisíc eur, zatiaľ čo ich kolegovia v Prešovskom kraji sa sa musia uspokojiť s 5,1 tisíc eur.

Mimo vrcholového manažmentu si však viacero odvetví udržuje štandardy vyšších platov, či už v oblasti IT, bankovníctva alebo práva.

Avšak návod na to, ako napísať mail s žiadosťou o prácu, môže uľahčiť získanie prestížnej a lepšie platenej pracovnej pozície. Jasná a dobre formulovaná žiadosť môže zvýšiť šance na uplatnenie sa v konkurenčnom pracovnom prostredí.

najlepšie platené pozície
Aj napriek tomu, že približne 4 % ľudí na Slovensku pracuje za minimálnu mzdu, sa na Slovensku nájdu pozície, kde sa dá zarobiť aj desaťnásobne viac. 

Najlepšie platené pozície: Ženy vs. muži

Dlhodobé úsilie o odstránenie rozdielov v platových podmienkach medzi mužmi a ženami prináša pozitívne výsledky. Postupne sa objavujú aj určité pozície, kde priemerné mzdy žien prevyšujú platy ich mužských kolegov.

Podľa štatistík z viacerých konzultačných spoločností sa tento zoznam najlepších povolaní pre ženy rozširuje. Nižšie sú príklady šiestich pracovných pozícií, na ktorých ženy momentálne dosahujú priemerne o niekoľko desiatok eur viac.

Poradkyňa v zdravotníctveZdravotníctvo patrí medzi päť odvetví, kde ženy už niekoľko rokov vedú v tom, že môžu zarábať viac ako muži. Táto skutočnosť je však prítomná len na vybraných pozíciách. Jednou z nich je poradkyňa v zdravotníctve, ktorá sa zameriava na koordináciu s nemocničnými zariadeniami. Vďaka svojej činnosti prispieva k transparentnejšiemu fungovaniu nemocníc v súlade s lekárskymi normami.
Finančná poradkyňaŽeny môžu dosahovať lepšie platy aj vo finančnom sektore prostredníctvom poskytovania poradenstva. Snaha prilákať viac žien do tejto oblasti viedla k ponuke vyšších odmien zo strany popredných finančných inštitúcií. Finančné poradkyne, ktoré môžu ovplyvňovať svoj príjem výsledkami práce, sa tak môžu zaradiť medzi najlepšie povolania pre ženy, najmä v oblasti poisťovníctva.
Asistentka v prieskumnej agentúreIch hlavnou úlohou je zhromažďovanie a vyhodnocovanie dát. Mnohé z týchto asistentiek majú aj telefonický kontakt s respondentami, pričom sa preukázalo, že práve ženy excelujú v tejto oblasti. Okrem toho môžu vykonávať rôzne administratívne úlohy pre manažérov a riaditeľov, čím efektívne nahradzujú sekretárky.
HovorkyňaVýška príjmu hovorkyne závisí od odvetvia, v ktorom pôsobí. Najvyššie mzdy majú hovorkyne významných štátnych predstaviteľov a veľkých nadnárodných spoločností. V mnohých prípadoch sú zodpovedné aj za tvorbu PR kampaní a budovanie imidžu značky.
TlmočníčkaAj tlmočníčky môžu dosahovať o 100-200 eur vyššie platy ako muži na rovnakej pozícii. V západnej Európe sa tieto platové rozdiely ešte navyšujú, predovšetkým v úlohe tlmočníčok vo vrcholových štátnych a medzinárodných inštitúciách, ako sú orgány Európskej komisie alebo OSN.
PsychologičkaV psychologických poradniach (nielen) na Slovensku väčšinu pozícií zastávajú ženy. Napriek tomu, že vyššie mzdy nie sú jediným faktorom, ktorý zvyšuje záujem o túto profesiu zo strany žien, ich silná empatia a schopnosť vcítiť sa do klienta prispievajú k výnimočným výsledkom.

Najlepšie povolania pre ženy

Stav žien na slovenskom pracovnom trhu však nie je vždy taký priaznivý, ako je tomu v prípade mužov. Stereotypy a znevýhodnenia pri zamestnávaní žien stále existujú. A to najmä v oblasti nízko kvalifikovaných a málo platených profesií, platovej nerovnosti a návratu do pracovného života po materskej dovolenke.

Ženy sa často orientujú na menej platené pozície, pričom oblasti obchodu a administratívy sú pre ne typické. Pozície administratívnej pracovníčky, predavačky, odbornej predajkyne, asistentky a sekretárky patria medzi najžiadanejšie.

Tieto pozície často vyžadujú stredoškolské vzdelanie, no nie je neobvyklé, že sa o ne uchádzajú aj ženy s vysokoškolským vzdelaním. Ak sa na to pozrieme komplexne, medzi najčastejšie odvetvia patria ekonomika, cestovný ruch, ľudské zdroje a marketing.

Podľa štatistík sú niektoré povolania dominantné medzi ženami. Patria sem práce súvisiace s módou a krásou, práce v zdravotníctve a povolania vyžadujúce vyššie vzdelanie, ako napríklad mzdová účtovníčka, učiteľka, psychologička a personalistka.

Rodové stereotypy a pracovné pozície

Rodové stereotypy ovplyvňujú voľbu kariéry už od detstva, kde sa dievčatá často hrajú s bábikami a chlapci s autíčkami. To sa prejavuje aj pri výbere povolaní. Napríklad pozície stajlistky a vizážistky sú väčšinou obsadené ženami.

Aj vo výbere vysokoškolského štúdia sa prejavujú rodové rozdiely, pričom humanitné odbory majú stále väčší počet absolventiek. Absolventky prevládajú najmä v oblasti pedagogických vied a vzdelávania. Naopak, v technických a technologických odboroch sú ženy v menšine.

najlepšie povolania pre ženy
Pre ženy môže byť výhodou orientovať sa na menej populárne povolania, kde je menšia konkurencia. To môže zvýrazniť ich osobnosť a prispieť k ich úspechu, napríklad v oblastiach ako informatika, strojárstvo alebo elektrotechnika.

Aký je plat pilota?

Povolanie pilota je nielen fascinujúce, ale patrí aj medzi dobre platené práce v oblasti letectva. Výška platu pilota je podmienená rôznymi faktormi vrátane:

  • Typ leteckej spoločnosti: Platy pilotov sa líšia medzi nízkonákladovými a tradičnými leteckými spoločnosťami, pričom piloti v nízkonákladových spoločnostiach zvyčajne zarábajú menej.
  • Veľkosť lietadla: Piloti, ktorí operujú s väčšími lietadlami, môžu očakávať vyššie platy v porovnaní s kolegami, ktorí pracujú s menšími lietadlami.
  • Počet rokov praxe: Skúsení piloti s dlhoročnou praxou zvyčajne dosahujú vyššie príjmy v porovnaní s nováčikmi.
  • Kvalifikácie pilota: Piloti s kvalifikáciou na viac typov lietadiel zvyčajne dosahujú vyššie platy oproti tým, ktorí majú kvalifikáciu iba na jeden typ lietadla.

Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Flightglobal z roku 2023 dosahuje priemerný ročný plat pilota v Európe 100 000 eur, zatiaľ čo v Spojených štátoch dosahuje priemer 130 000 eur.

Okrem finančnej odmeny majú piloti prístup aj k ďalším výhodám, vrátane bezplatných alebo zľavnených letov, zdravotného poistenia, dôchodkového poistenia a ďalších benefitov.

Platy pilotov teda rozhodne dokazujú, že toto povolanie patrí medzi dobre platené práce. Pre tých, ktorí smerujú k najvyšším príjmom, môže byť výhodné zvážiť prácu v renomovanej leteckej spoločnosti, pracovať s väčšími lietadlami a získať kvalifikáciu na viacero typov lietadiel.

Ďalšou možnosťou v leteckom priemysle je práca na dispečingu. Letový dispečer zohráva v leteckom priemysle kľúčovú úlohu, pretože koordinuje a riadi bezpečný a efektívny pohyb lietadiel. Sledovanie lietadiel a ich riadenie si vyžaduje vysokú mieru zodpovednosti a zmysel pre detail, čo z nej robí veľmi vyhľadávanú a dobre platenú pozíciu.

Dobrý plat umožňuje aj budovanie pasívneho príjmu, napríklad investovaním. Nákup akcií či investovanie do nehnuteľností môže byť dobrý spôsob, ako sa finančne lepšie zaistiť.